Back to Top

Tandartspraktijk

Y. Wortel

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld? Doe dan uw mond open!  Vraag ons om een verhelderend gesprek. Wij kunnen u dan uitleggen waarom wij de behandeling hebben uitgevoerd zoals we die hebben uitgevoerd. We kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.


Informatiepunt en klachtenregeling

Komt er voor u niet een passende oplossing uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.