Tandartspraktijk Y. Wortel

Corona update (31 juli 2020)
 
De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft besloten om de tandartsen tegemoet te komen in de vele extra kosten die tandartsen moeten maken om hun praktijk draaiende te kunnen houden in Corona tijd. Vanaf 1 augustus 2020 mogen tandartsen per patiënt een toeslag van € 4,26 in rekening brengen. 
 
Uit vele reacties op social media komt de gedachtegang van patiënten naar voren dat tandartsen altijd al mondkapjes en handschoenen dragen en er wordt niet begrepen waarom er extra kosten in rekening gebracht gaan worden. 
 
Om enig inzicht te geven in de extra maatregelen die wij moeten nemen en kosten die dit met zich meebrengt, geef ik hieronder enkele voorbeelden. 
 • een hogere administratieve last i.v.m. o.a. de Corona gezondheidsvragenlijst 
 • een ruimere planning waardoor er minder patiënten per dag behandeld kunnen worden
 • speciale mondkapjes die betere bescherming bieden
 • extra persoonlijke beschermingsmiddelen
 
Sommige tandartsverzekeringen vergoeden deze toeslag. Voor kinderen tot 18 jaar wordt alle mondzorg vergoed vanuit de basisverzekering, zo ook deze toeslag. 
 Corona update (11 juni 2020)

 

We zijn reeds enige tijd aan het werk volgens de aangepaste richtlijnen die in de corona update van 22 april vermeld staan. Wij hebben aangegeven dat pijnklachten en door ons geannuleerde afspraken voorrang krijgen.

Inmiddels zijn we zover dat we ons normale programma draaien en kunnen er weer afspraken worden gemaakt.

 

Het maken van een afspraak

 

Door de extra hygiëne maatregelen zijn wij niet altijd in staat de telefoon aan te nemen tijdens de normaal geldende beltijden.

Wij verzoeken u een email te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met de reden voor uw afspraak en uw naam. Ook kunt u eventueel aangeven welke dag en/of tijd uw voorkeur heeft.

 

Door de drukte die is ontstaan na het moeten sluiten van onze praktijk door de coronacrisis, kan het zijn dat uw afspraak wat verder weg wordt gepland dan u van ons gewend bent.

Wij vragen hiervoor uw begrip.

Corona update (22 april 2020)

 

Op 21 april zijn de definitieve richtlijnen bekend gemaakt door de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Deze richtlijnen geven aan welke maatregelen tandartspraktijken extra moeten treffen om in Coronatijd op een verantwoorde wijze patiënten te kunnen behandelen.

 

Zodra onze praktijk naar deze richtlijnen is ingericht, wordt de zorg hervat. De verwachting is dat wij 28 april 2020 onze praktijk openen.

 

Wij starten met een aangepaste planning, dit betekent dat de periodieke controles voorlopig worden uitgesteld. In eerste instantie krijgen pijnklachten en de door ons geannuleerde behandelingen voorrang. Deze afspraken worden opnieuw ingepland. Hiervoor nemen wij binnenkort contact met u op.

 

Wij volgen hierbij onderstaand beleid.

Er worden alleen mensen in de praktijk toegelaten, waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Bij het inplannen van afspraken zullen wij daarom onderstaande vragen stellen.

 • Heeft u nu Corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan twee weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Als er een afspraak is ingepland en in de tijd tot aan de afspraak wijzigt er iets in uw gezondheid, waardoor op één van bovenstaande vragen het antwoord ‘ja’ is geworden, dan verzoeken wij u om uw afspraak kosteloos te annuleren.

Wij hopen natuurlijk dat u gezond blijft en dat wij u op de praktijk mogen ontvangen.

 

Graag uw aandacht voor het volgende

 • Bij binnenkomst:
  • Verzoeken wij u direct uw handen te desinfecteren met handalcohol (in de praktijk aanwezig) en daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
  • Voor aanvang van de behandeling zullen wij met een oor thermometer uw temperatuur meten. Bij een temperatuur hoger dan 37,5 graden Celsius kan de behandeling helaas niet plaatsvinden.
 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraak bij ons binnen.
 • Volg onze aanwijzingen op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal één ouder of begeleider meekomen.
 • Ons toilet is in het kader van de Corona hygiëne maatregelen gesloten.

 

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar niet de hand schudden.

 

In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiëne maatregelen getroffen.

 

We zijn blij dat we binnenkort de zorg weer kunnen hervatten en hopen u in goede gezondheid te mogen begroeten. We begrijpen dat deze strikte voorwaarden niet altijd gemakkelijk zijn en vragen hiervoor uw begrip.

Corona update (31 maart 2020)

 

De overheid heeft aangegeven de huidige maatregelen te verlengen tot en met 28 april 2020. Dit betekent dat onze praktijk in ieder geval tot 28 april gesloten blijft. De regeling voor spoed blijft ongewijzigd. Deze kunt u nalezen in de onderstaande update van 16 maart.

 

Wij wensen u sterkte en gezondheid toe.

Corona update (16 maart 2020)
 
Het coronanieuws zal ongetwijfeld niet aan u voorbij zijn gegaan. Ook wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid.
 
Om Coronabesmetting tegen te gaan, hebben wij op advies van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) besloten om per direct te stoppen met het uitvoeren van reguliere behandelingen en onze praktijk voor tenminste drie weken te sluiten. Patiënten met acute problemen kunnen contact opnemen met het tandartsbemiddelingsbureau telefoonnummer 030-3039750. Zij zullen uw probleem beoordelen en spoedgevallen zullen dan behandeld worden.
 
Zodra het weer verantwoord is de praktijk open te stellen voor reguliere behandelingen, zullen wij dit op onze website kenbaar maken.
 
Wij hopen op uw begrip.